ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจเจริญไพศาล

KITCHAROEN PHAISAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000175
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 457/5-6 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์