ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุนหลี

KHOONLEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000167
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
14/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 237/1-2 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว