ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุมเสริม

CHOOM SERM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001631
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
14/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 11,640,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 294-298 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น