ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนไทยเฮงพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001622
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1365 ถนนธนบุรี-ป้อมพระจุลฯ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม