ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยพนา

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยพนา (ID: 0102499001550) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/17 ถนนประชาราษฏร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102499001550
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2499 พ.ศ.
(67 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง