ห้างหุ้นส่วนสามัญ มี่เซ้ง

MEE SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001525
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 128-130 ตรอกตลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย