ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ๊มฮั้วเส็งเบเกอรี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000847
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2499 พ.ศ. (68 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
16/5/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62 ถนนเจริญกรุง (ตรอกโต๊ะ) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี