ห้างหุ้นส่วนสามัญ กี้เซียมขี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 55,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25/2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน