ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสงเพชรพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002633
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 666 ถนนสุขุมวิทย์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด