ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท โชคไพบูลย์

CHOKE PAIBOON REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002587
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2032/32 ถนนเจริญกรุง ซอยหลังตลาดบ้านใหม่ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู