ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซื่อสัตย์บริการ

SUESATAYA SERVICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002170
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 273-275 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว