ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท เสียวสรรพกิจ

LEO SUNDRY MERCHANTIE CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001416
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
25/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 144 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น