ห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงจิ้นหยู

CHUNG CHIN YOO REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001394
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า