ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิมเฮงง้วน

KIM HENG NGUAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001076
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2498 พ.ศ. (69 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
13/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 46 ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี