ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตลาดพลูเล่าใต้รักฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000983
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 875 ถนนในตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น