ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพคอมประโดร์

BANGKOK COMPRADOR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพคอมประโดร์ (ID: 0102498000941) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/5/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9 ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498000941
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/5/2498 พ.ศ.
(69 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง