ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทศรีสวัสดีเบเคอรี่

SRISAWUSDI BAKERY CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000517
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี