ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นฮวดเชียง

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000177
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/1,41/2 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ