ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสวงการช่าง

SWANG CONTRACTORS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000134
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59 ถนนสีลม (ซอยพิพัฒน์ 1) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ