ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพฯศรีราชาพานิชย์

THE BANGKOK SRIRAJA TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497002745
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/3 หมู่ 11 ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น