ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุนฮวดฮะกี่

CHOON HUAT CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497002591
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2497 พ.ศ. (69 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 489 ถนนเยาวราช (ซอยคลองถม) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น