ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮ้งใต้ตง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497002451
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
7/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100 ถนนเยาวพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว