ห้างหุ้นส่วนสามัญ กี้น่ำเซ้งเฮง

KEENUM SENG HENG CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497002401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
29/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 101 ถนนไตรมิตต์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์