ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงแก้วไท้เงี๊ยบ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงแก้วไท้เงี๊ยบ (ID: 0102497002052) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/12/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2285 ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 165,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497002052
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/12/2497 พ.ศ.
(69 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
165,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง