ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นเฮงจั่น

SOON HENG CHAN CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001862
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2497 พ.ศ. (69 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
22/11/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 498 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10723 การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้น อ้อย)