ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยรุ่งเรือง

TAIZAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001633
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2497 พ.ศ. (69 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/10/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117-119 ตรอกชัยภูมิ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์