ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชิ้นน่ำไต๋

CHIN NAM TAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชิ้นน่ำไต๋ (ID: 0102497000947) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/6/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1344 ตรอกวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497000947
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/6/2497 พ.ศ.
(70 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
23/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง