ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิมเซี้ย

KIMSIA CO

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000807
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 230,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22 ถนนผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน