ห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงใช่ฮะ

CHUNG CHAI HAH

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000599
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 53-61 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน