ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพการค้า

BANGKOK COMMERCE CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพการค้า (ID: 0102497000483) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องกีฬา มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497000483
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2497 พ.ศ.
(70 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา

บริษัทที่คล้ายคลึง