ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขจรศรี

KHAJORNSRI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000360
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
13/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว