ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิวเซ่งเง็ก

CHEW SENG NGAK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000335
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 106,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35-37 ถนนเวิ้งนครเขษม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น