ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเซียมล้งเค่งกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000017
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 298 ถนนวาณิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว