ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกะปิการช่าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134/2 หมู่ 12 ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 29201 การผลิตตัวถังยานยนต์