ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉั่วฮงหยู

CHUA HONG JOO REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496003063
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 844-846 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา