ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเอเซียอาคเนย์

ASIA ARKNE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเอเซียอาคเนย์ (ID: 0102496002644) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/8/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 60 ถนนเจริญกรุง ซอยศรีธรรมราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 90,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496002644
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/8/2496 พ.ศ.
(70 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/8/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
90,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง