ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินตั้กเฮง

CHINTAK HENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496002580
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2496 พ.ศ. (70 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/8/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6 ซอยคลองถม ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า