ห้างหุ้นส่วนสามัญ คงไทย

YONG THAI

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496002318
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 333 ต.วานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า