ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกษตรกรรมกลาง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกษตรกรรมกลาง (ID: 0102496002016) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/6/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 672/15 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด) มีทุนจดทะเบียน 125,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496002016
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/6/2496 พ.ศ.
(71 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
125,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง