ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงศรีอยุธยาไอสกริม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001982
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134 ซอยพระยาศรี ถนนเฟื่องนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์