ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทฤทธิมั่น

LIPMAN AIR CONDITIONING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทฤทธิมั่น (ID: 0102496001907) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/6/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 262-264 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการแต่งผม มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496001907
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/6/2496 พ.ศ.
(71 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
96103 กิจกรรมการแต่งผม

บริษัทที่คล้ายคลึง