ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเลี่ยนฟุ้ง

LIAN HONG & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 437 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง