ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินแสงชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 24-26 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์