ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตระกูล

TRAKUL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตระกูล (ID: 0102496001478) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/5/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6 ซอยอัศวิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การรื้อถอน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496001478
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/5/2496 พ.ศ.
(71 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43110 การรื้อถอน

บริษัทที่คล้ายคลึง