ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญสินทรัพย์

NGEE LONG & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 145/5 ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45402 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์