ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่ฮงอลูมินั่มแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์

NGEE HONG ALUMINIUM AND STEEL FURNITURE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000978
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
30/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 63,65,67,69,71,73 ซอยเวิ้งนครเกษม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน