ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่ฮงอลูมินั่มแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์

NGEE HONG ALUMINIUM AND STEEL FURNITURE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่ฮงอลูมินั่มแอนด์สตีลเฟอร์นิเจอร์ (ID: 0102496000978) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/3/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 63,65,67,69,71,73 ซอยเวิ้งนครเกษม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496000978
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/3/2496 พ.ศ.
(71 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
30/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง