ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิบไต๋

CHIP THAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000633
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/2/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 133,500 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 369-371 ตรอกเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01493 การเลี้ยงผึ้ง