ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางฮะฮวด

KUANG HAH HUATREGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางฮะฮวด (ID: 0102496000293) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 161 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496000293
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2496 พ.ศ.
(71 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง