ห้างหุ้นส่วนสามัญ กำรุดินไฮเดอร์อาลี

KAMRUDIN HYDERALLY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495003582
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/12/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 615-617 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ