ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทสหวิสาหกิจ

SAHA WISPHAKIT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002829
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35 ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก